2019 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis

Vasaros lietus
Vasaros lietutis
Smėlio dulkes plauna
Ir atgaivina skruostuose
Saulutės įdegį dienos,
Iš debesėlių žaibas
Geltą rugį,
Vasarojų pjauna,
Dalgį tėvas kala
Din ir dan
Iki žiemos…
Rudens lietus pėdas skalauja,
Pakrypsta pavaža
Molio duobėj,
Girdžiu – per gruodą
Ratai darda,
Pabyra kiauro maišo
Grūdai palubės…
Vasaros lietus – ne snaigės,
Juos gaudau,
Delnuose suspaudžiu,
Iš pirštų liejasi
Giesmė.


Komentarų nėra: