2019 m. vasario 20 d., trečiadienis

Užuojauta
Visi supranta,
Kas gimė – lemta
Ir paskirtu laiku išeiti:
Užaugino vaikus,
Padarė viską,
Kas buvo paskirta,
Ėjo kelius į šviesą
Per Anykščių kalnelius,
Lyg spinduliu Šventojoje
Darbai nušvito.
Palydime su pagarba
Į amžinus namus
Ir į kiekvieną pėdą
Po ašarą skandiname
Tik liūdesio lašus,
Kad atminty išliktų,
Į dangų malda kiltų.
Komentarų nėra: