2019 m. vasario 20 d., trečiadienis

Pusiaukelė
Nesakyk: „Pavargau’’,
Kai dar kelio – mylios,
Pusėn kalno užkopta,
O priešaky – vingiai…
Reiks gyvent mintimis,
Kad tenai, viršuje,
Lakia saulėtas takas,
Žemėj pramintas,
Turi lazdą medinę
Su atvaizdu žirgo,
Pravers atsispirti…
Tenka kovoti ir gintis,
Pagundų – šimtai,
Mūsų kelias – slidus,
Dažnai nuodėmingas,
Vieną laiptelį įveikus,
Liks dar nežinia,
Gal krisi į prarają,
Kilsi…
Pasakyk: „ Suklydau’’,
Paskubėk sau atleisti,
Nešti akmenį daug sunkiau,
Negu mesti.Komentarų nėra: