2019 m. vasario 28 d., ketvirtadienis

Šeimininkės
Kas dieną verda,
Kepa ir užtiesia stalą,
Laukia šeimynos po darbų,
Ateina, persižegnoja
Ir viską suvalgo,
Šeimininkė šluosto trupinius
Ir indus plauna,
Išdžiovina iki kito karto –
Ir vėl tas pats,
Ir vėl…
Bet gera, kai turi kam
Pasakyti:
„ Prašom ir labanaktis’’…
Nepešdamas ir iš savęs:
Kodėl?
Komentarų nėra: