2019 m. vasario 25 d., pirmadienis

Nusistebėjimai
Pro tirštą rūką
Tu mane matai
Ir nieko nesakai
Per visą dieną,
Kodėl atšąla,
Kaip ledai, jausmai
Ir nebešildo sienos?
Prie lango – šaltis,
Plaikstosi užuolaida,
Ją supa vėjas,
Kaip gera būtų,
Jeigu ji atstotų
Tavo ranką man per liemenį,
Kodėl balti plaukai
Nepaliesti per dieną?
Tamsi naktis už lango,
Mirga Septyni Šienpjoviai,
Ten – mano dienos,
Dangus – pievos
Ir brenda su dalgiu tėvelis
Sesės skuba
Grėbti šieno,
Kodėl tavęs nėra,
Kai kalbasi rytais balandžiai,
Bučiuojasi ir nesibijo
Girgždesio langą pravėrus?
Sutrikau pamačiusi,
Nusistebėjau.

Komentarų nėra: