2019 m. vasario 17 d., sekmadienis

Mylėta
Kaip oro trūksta
Meilės ir švelnumo,
Nors vieno bučinio
Nekalto vidury nakties,
Karšto prisilietimo
Ant pagalvės vienos…
Kaip trūksta laimės
Vėl tave naujai pažinti,
Seni prisiminimai dega,
Užmigti negaliu,
O susitikau, keliai sulinko
Ir virpesys nuslinko
Lig širdies…
Kaip trūksta artimo
Ir šiltos rankos,
Ir širdies…Komentarų nėra: