2019 m. vasario 4 d., pirmadienis

Per pusnis brendant
Mažas tėvų sodas –
Kelios obelėlės,
Tas pačias parnešęs,
Pakelėj iškasęs
Skiepijo, parėmė, –
Visgi – ne laukinės
Naujakurio kieme…


Rojaus obelaitės
Tinka didžiam dvarui,
Kad gražiai žydėtų,
O naudos – tik kėkštams
Ir kitiems paukšteliams,
Kai šalta žiemužė,
Sniego – viršum kelių…


Mano atminimai –
Iš mano tėvelių,
Lietuvos ir žemės,
Lietuviškom raidėm
Puošiamos kalvelės,
Kur ir obelaitės
Rudenėlį dera.
Komentarų nėra: