2019 m. vasario 10 d., sekmadienis

Šokėjėliai
Prisimenu šokius,
Kurie jaunystėje buvo madingi,
Kaimo vakaruškose – armonika,
Akordeonas grojo,
Berniokai – su kepurėmis,
Mergaičių – ilgos kasos,
Kaspinėliais surištos,
Pūsti sijonai ar klostuoti,
Kaip kas turi, –
Lūpas pasidažydavome
Morka arba burokėliais,
Vasarą ir basomis
Per žolę – vėju,
Žiemą asloje net žiežirbas įskėlėme…
Polka, valsas,
Neprisimenu jau kumpakojų,
Klumpių neavėjome…
Oi, kas atkūrė tuos šokius,
Kurių nebuvo matę,
Nė girdėję,
Tik per dainų šventes
Palinksmindavo žmones
Šokėjėliai…
Komentarų nėra: