2012 m. gruodžio 18 d., antradienis

Kūčių naktisMarija , MOTINA,
Gimdytoja šviesos,
Ateina LAIKAS
Į visą pasaulį -
Pradžia kitos dienos,-
Kaip ryto saulė;
Giesmė aušros,
Gyvenimo tiesos
Ir atpirkimo laimė.
Dangus ir žemėje,
O rojus akyse,
Prie šeimos stalo,
Kur duonos kepalo,
Visų metų džiaugsme,
Prasideda gyvenimas.
Lenkiuosi šiandie
Ir savo tėvams,
Kurie man davė rojų,
O jiems jau – dangų.

Skiriu marčiai Marylove

Komentarų nėra: