2019 m. gruodžio 9 d., pirmadienis

Tautiečiams
Žmogus – žemės dalis,
Kalnuose ar miškuose paklydęs
Namo randa kelią
Pagal žvaigždes,
Palinksta, tarsi smilga
Pučiant rudens vėjui,
Bet atsitiesia jaunas daigas
Pavasariui atėjus…
Žmogus – savo siela artimas
Skrajūnui paukščiui,
Pakelia sparnus ir skrenda
Net prieš vėją,
Jis nugali savyje skausmą,
Bet nepalaidoja vilties,
Kad kils į dangų mintimis
Per Šventas Kalėdas,
Suras jėgų kitiems linkėti laimės, –
Jie tokie artimi,
Likimo broliai, sesės,
Iš gimtų namų išėję…
Sugrįžkit, juodvarniais išskridę,
Lizdai be jūsų – ištuštėję,
Palikę laukia jūs kiekvieno.Komentarų nėra: