2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis

Praregėjimai
Yra, kaip žemėje,
Taip ir danguje,
Laiko balansas, –
Naktis paskirta poilsiui,
Darbui – diena,
Ryte pasveikina skaisčioji saulė,
Pamoja nusileisdama…
Per amžius siekė žmonės
Užkariauti aukštumas,
Aplenkti laiką ir svajojo visada
Apskristi aplink žemę,
Pažvelgi ir į jos gelmes…
Senų senovėje keliavo,
Jų vandenynai nesustabdė,
O nuo sirenų gundymo
Užsikimšdavo ausis,
Atrasdavo nežinomas žemes,
Kas nesugrįžo, tam – kryželis,
Akmuo įsmigęs į žemes…
Visatoje – klajoklė
Netgi mūsų brangi žemė,
Iš jos išmokome
Skaičiuoti laiką ir aukas.

Komentarų nėra: