2019 m. gruodžio 8 d., sekmadienis

Gimtinės ryšiai
Laimingi žmonės,
Turintys Tėvynę,
Kurią nuo amžių visi gyrė
Ir nuo priešų gynė,
Savo pilis ir bokštus,
Prisiminimus apie valdovus,
Kurie ne vien tik sau
Gerovės troško,
Kelius į tolį mynė...
Laimingi esame vaikai,
Kurie pajuto gėrį,
Kaip šniokščia Anykšta,
Jai pritaria upė Šventoji,
Bebėgdami pro krantines
Šventieji ir gyvybės
Vandenys kartoja,
Aidu atsiliepia ir miškai:
„Kokia graži Anykščių žemė,
Kurioje šie žmonės gimę’’…
Kur tu bebūtumei,
Kokias šalis paskui lankytumei,
Pamok gimtinei
Skarele arba ranka,
Ji tau atlieps šimtais balsų,
Atslėgs krūtinėje.Vilniaus Anykštėnų sambūrio renginys
Kariuomenės dienai paminėti.

Komentarų nėra: