2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis

Susikaupime

Meldžiuosi už visus,
Kuriuos aš myliu,
Kurie mane prisimena
Visuotinėje maldoje,
Meldžiuosi ir už tuos,
Kurie praradę mylimus, -
Malda - šventa,
Kai ištari bent sykį per gyvenimą
Tu - mano,
Mylimas...
Meldžiuosi už vaikus,
Kurie po kiemą krykštauja,
Meldžiuosi už negimusius, -
Visi pasaulyje vieni kitus
Prisimena. 
Mylimas.


Komentarų nėra: