2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis

Sveikinu tolimus žemiečius
Mūsų tiek daug nuo motinos,
Tėvynės Lietuvos,
Svetur išskridusių,
Sugrįžtančių tik per šventes
Lauktuoju laiškeliu,
Kai kelias – tolimas, –
Jis būna visada dulkėtas,
Išgrįstas akmenimis…
Po akmenėlį renkame,
Saujoje sušildome
Primirštus lietuviškus žodžius,
Prie lūpų glaudžiame,
Kaip savo vaikelius,
Kurie jau kalba ta kalba,
Kurioje gimė…
Ne mes kalti,
Kad mūsų toks likimas,
Toli išskristi paukšteliu,
Sugrįžti, nors dulke
Ar pilku akmeniu
Arčiau gimtų namų,
Kad švęstume Kalėdas ir Naujus
Kartu.


Komentarų nėra: