2019 m. gruodžio 9 d., pirmadienis

Geroji prigimtis
Užtenka paukščiui
Išmoktos melodijos vienos,
Visą gyvenimą ją gieda,
Tėvai tą pačią sugiedojo,
Vaikai tą pačią dar giedos
Prikeldami miškus iš miego…
Čia paslėpta geroji prigimtis,
Į vieną būrį šaukiamas
Visuomet atsiliepia,
Čiulba, ulba, kliauga,
Kol užmiega...
Kas tėvų balsą atkartoja,
Skleidžia gėrį giminės,
Melodija tartum – iš nieko,
Bet vis klausausi,
Noriu likt prie jos
Ir savo giminę pašaukti.

Komentarų nėra: