2019 m. gruodžio 5 d., ketvirtadienis

Atsikartojimai


Janė ir Mindaugas

Kas dieną būna valanda
Apmąstymams, ramybei,
Kai pavartai knygas,
Kuriose atmintis atgimusi.
Kiekvieną dieną būna atgaiva,
Kai muzika prabyla,
Tada pakyli viršum rūpesčių,
Atsikvepi, kol ji nutyla.
Kiekvieną dieną išeini
Pro tas pačias duris,
Pasveikini kaimynus,
Matai gatvių žibintus vakare,
O danguje žvaigždelės
Vis dar žiba…
Kiekvieną dieną būna ir minutės,
Kada pakyli į aukštybes
Ir atgal į žemę sugrįžti,
Lyg būtum vos užgimęs,
Tada ir pajunti,
Kokia visatos amžinybė.
Komentarų nėra: