2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienis

Kalėdinis atgimimas


Janė Martinkėnienė

Kuo gi skiriasi giesmės,
„Svietiškos ir šventos’’, –
Žodžiai – tie patys,
Iš mūsų širdžių,
Suaugusių, vaikų,
Solo ir choru?
Tos pačios lūpos sako:
„ Gyvenimas – tai žemė,
Su saulės apskritimu ryškiu,
Jos siekiu
Ligi aukšto dangaus,
Priklaupiu ir keliu,
Kol savo kelią surandu
Su gėrio žiburiu šviesiu’’…
Giesmėje žodis pasidaro šventas,
Kai gieda žmonės,
Dar neatradę ar praradę
Savo artimus,
Nuo amžių amžiais
Drauge giedodami
Daug sykiu tuo pačiu ritmu,
Atsiveria dangus...
Daina – vilnijanti banga, –
Pasiekia aukštumas
Ir nusileidžia per atoslūgius,
Bet nepraranda žodžių,
Kažkada sukurtų
Ir virtusių malda,
Kuriuos dabar tariu:
„Mano gimtinė,
Mano Tėvynė – aš ir tu.’’Komentarų nėra: