2019 m. gruodžio 9 d., pirmadienis

Sielos ramybė
Taip gera širdyje,
Kai muzikos prikelta
Skamba žodžių lyra,
Tegu nejaučia niekas vienumos,
Kai ji nutyla…
Kalbuosi sielos gilumoj,
Lietaus lašai,
Kaip ašaros nubyra,
Priglaudžiu delnus prie kaktos,
Meldžiu šį vakarą tyloj,
Kad suskambėtų ir mano vaikams
Posmai dainų,
Prabiltų žodžių lyrika,
Pajustume drauge,
Kokia brangi
Sielos ramybė...
Tegu tik muzika
Lig ryto nenutyla.

Komentarų nėra: