2019 m. gruodžio 6 d., penktadienis

Paženklinta šalnos
Atmintis – tai rožė,
Gėlė akmeninė,
Spindinti pasauliui
Grožiu begaliniu….
Kala, dildo, glosto,
Aksomu dar trina,
Kad visi pajustų
Ilgesį ir laimę,
Kai naujai pražydo…
Giesmele palydi
Vieversys atskridęs
Iš tolimo krašto,
Suskamba kaip lyra…
Atmintis – motulė,
Pasakose minima,
Vaikučiams ir šypseną
Nuolatos dalina,
Laimina ir guodžia,
Praeitį grąžina.

Komentarų nėra: