2013 m. lapkričio 24 d., sekmadienis

Žmogus


 Ačiū už koncertą

Kur tu gimei,
Ten ir gimtinė,-
Visai net nesvarbu,
Kokia kalba šneki,
Kur krikštijo,-
Tavo šventovė,
Tokią ir maldą
Iki šiol turi.
Kur pirmą kartą
Rankas, veidą nuprausei,
Ten tavo upė
Ir visa tėkmė,
Kur pirmą žingsnį
Mažas nužengei,
Ten ir tavo kelias,
Tavo ir sėkmė.
Pakėlei čia akis į dangų,
Pamatei saulę ir žvaigždes -
Tik čia tavo dangus,
Kuris priklauso
Ir visam pasauliui,
Nes tu – žmogus.Komentarų nėra: