2013 m. lapkričio 17 d., sekmadienis

150 metų istorijos

 Foto Regimanto Tamošaičio

1863 metų sukilimo sukakčiai

Šiandieną – poilsio diena,
O aš prie lango,
Kur tėviškė,
Kur motinų rauda,
Kur sukilimų aidas...
Tas atgarsis - esybė ir dermė
Dar iš tų laikų,
Kai ąžuolynai mūru augo,
Kai paukštį kėlė nuo šakų
Tik šūvių aidas,
Žodis LAISVĖ.
Kai degė didvyrių laužai,
Kovojo lenkai
Ir iš mažųjų lūšnų
Bėgo LIETUVA,
Kad baudžiavos išvengtų...
Skirtingi kalbų klodai,
Bet viena istorijos raida,
Ąžuole - kryžiaus ženklas.
Komentarų nėra: