2013 m. lapkričio 20 d., trečiadienis

Gerovės šalis


Negi utopija pražuvo?

Gimtinė,-
Kur pasėji grūdą,
Jis išdygsta -
Sauja gili, plati -
Paiimi dalgį rudenį
Ir nukerti.
Pasistatai sau namą,
Duoną iškepi,
(Čia šulinys prie kelio)
Ją pašlakstai,
Kad būtų net pluta trapi,
Į darbą vis kasdien
Savo keliu eini...
Aptiesi staltiesę,
Dar tų laikų išaustą,
Kai buvo giminė garsi,
Sukvieti gimines, geri ir valgai,
Kas jau yra ant stalo,
Su džiaugsmu sulauki,
Kada ateina iš mokyklos
Tavo vaikų būrys.
Juos mokai persižegnoti
Ir duoną – darbą
Visada pagerbti,
Bet nesiskolinti:
Ką pats uždirbai, tą turi,
Kas lieka, pasidalini.


Konferencija SeimeKomentarų nėra: