2013 m. lapkričio 22 d., penktadienis

Iš paukščių gyvenimo tvarkos


Nesidažykit, moterys,
Labai juodai,
Patapsite dar varnomis,
O tos, kai užskrenda
Labai aukštai,
Dar patarėjų randa...
Tie karkia, karkia,
Kad ir miško konstitucija
Labai bloga,-
Galėtų susitarti patys,
O teismą padarytų žvirbliams,
Kurie šokinėja
Ant plonų kojelių,- lyg supančioti...
Kuosos surašė juodraštį,
Kovarniai taisė,
O pats juodas kranklys
Aukščiausiai įsitaisė,
Nurodė kryptį,
Kur kitų paukščių priedermė,
Kortas sumaišė.
Oi, varna karktelėjo:
- Kon sti tu cija...
Kelis kartus ir užsikirto.


Komentarų nėra: