2013 m. lapkričio 14 d., ketvirtadienis

Liaudies melodijos skamba širdyjePasėjau rūtą
Ir dygo mėta,
Abi jos žalios
Ir nuravėtos.

Prie tėvo sodo,
Prie motinėlės
Pinu vainiką
Iš dobilėlių.

Visos gėlelės
Gražiai pražydo,
Kada brolelis
Iš karo grįžo.

Mano darželiui
Nupynė tvorą,
Iš karklo žalio,
Iš uosio storo.

Rūta žaliavo
Man ant galvelės,
Kol ją nuskynė
Jaunas bernelis...


Komentarų nėra: