2013 m. lapkričio 20 d., trečiadienis

Vitražų saulėGražus saulėtekis
Pro gotišką vitražą,
Gražus, kaip angelo šypsnys,
Saulutės spindulys,-
Nušviečia sielą,
Tavo tyrą veidą,
Tu jaunas visada
Ir mylimas esi...
Tavo vaikų ir eisena,
Ir tavo akys,-
Kaip vienas ilgesys,-
Negęsta žvakės prie altoriaus,
Kur malda ir meilė
Liks amžinai su tavimi...
Komentarų nėra: