2013 m. lapkričio 27 d., trečiadienis

Būkime geri
Mūsų senelių išmintis
Siekia ne vieną amžių,
Ką jie išgirdo,
Tau tą patį pasakys,-
Norėjo žmonės,
Kad vaikai suaugę
Savo vaikams būtų geri.
Gerumo sėmėsi iš saulės,
Iš gilumos giliausiųjų versmių;
Priklaupiame prie kryžiaus,
Kaip seniau prie aukurų,
Ir skelbiame pasauliui,
Kad ir mūsų vaikaičiai
Kalbės ir tuos žodžius:
- Tik būkime vieni kitiems geri.
Gerumas iš akių,
Gerumas nuo širdies
Atsigula ant rankų,
Kai keliame nuo patalo senus...
Jie iš dangaus mus saugos,
Kad šviestų mėnuo gerumu.


Komentarų nėra: