2013 m. lapkričio 21 d., ketvirtadienis

Himnas tėvų gyvenimui


Gimtinės namas -
Tai tėvų gyvenimas;
Iš meilės gimę
Glaudžiamės prie žemės...
Ne nuodėmę, o giją,-
Kaip sielos srovenimą,-
Vis keliame aukščiau,
Ryto ir vakaro giesmes
Ramiai sugiedame
Ir nešame į dangų.
Gimtinės dainos
Daug gražesnės
Būna už gyvenimą...
Jos dar nepabaigtos
Ir žodžiai nesakyti,
Nesurašyti į knygas,
Neužverstas ir lapas,-
Lyg žiedas skleidžiasi ryte,
Vakare užsimerkia.
Kita karta
Kartos ir himną dangui,
Dainuos tėvų gyvenimą...


Komentarų nėra: