2013 m. lapkričio 27 d., trečiadienis

BaltaMargi žiedai
Per vasarą pražilo,-
Graži balta spalva,-
Ant jos gali nupiešti
Žalią žalią šilą
Ir Seniui Šalčiui ūsus
Baltai nudažyti
Ir bus balta barzda...
Vaikučiai trauks dainelę
Ir išprašys saldainių,
Su baltu blizgučiu,
Susėdę prie senelio
Padeklamuos už tai eilių.
Mokyklų durys atsidaro
Ir šaltis piešia ant langų
Daugybę elfų, paukščių,
Medžiuose lizdų,
Visi balti balti,-
Kaip tūkstančiai žvaigždžių.
Balti stogai,
Balti ir žiemos kailiniai
Ant pievų ir kalnų,-
Kas balta, tas gražu.
Komentarų nėra: