2013 m. liepos 6 d., šeštadienis

Valdovų rūmaiKiekvienas esame
Savo vilčių kūrėjas:
Pastatome naujus namus,
Atstatome labai senus
Ir einame širdy
Šviesius jausmus įkėlę,
Gražius žodžius Tėvynei skiriame,-
Kaip tėvui, motinai,-
MYLIU.
Prie jo sodiname ir medį,
Išdrožiame ir kryžių artojėlių
Ir puošiame žaliuoju vainiku
Iš rūtų, ąžuolų šakų;
Prispaudžiame ir antspaudą
Gedimino stulpų papėdėje,
Neries ir Nemuno krantų...
Čia plevėsuoja ir Karaliaus Mindaugo
Ilgai svajota vėliava
Mūsų mažiems vaikams,
Kad augtų jie laisvi,
Kaip niekada laimingi,
Be nuoskaudų, karų.
Komentarų nėra: