2013 m. liepos 24 d., trečiadienis

Vaivorykštė


Anykščių Angelų muziejus

Praėjo šaltos naktys
Ir liūtys praėjo,
Neklausinėkite
Ir negraudinkite manęs;
Sugriaudėjo,
Vaivorykštė nušvito,
Per visą dangų šmėstelėjo
Ir jau į debesį
Kaip žaibas įsiliejo
Rauda ir netektys...
Nebarkite manęs,
Kad juokas perplėšė
Ir mano sielą,
Nepavydėkite gyvenimo,
Kuris praėjo,
Aš savo jau rasas sugėriau,
Prie kojų negili brasta...
Nebegraudinkite manęs.
Komentarų nėra: