2013 m. liepos 23 d., antradienis

Kam tas Paryžius?Noriai vykčiau į Paryžių,
Gal tenai ir pasilikčiau,
Jei atsikratyčiau mito,
Kas lietuviams pasakyta,
Kad su vyžomis ten nevaikšto
Po gatves, teatrą, aikštes,
Be kaklaraiščio neleidžia,
Net į restoranų aibę...
Vyno dar nesu mėgėja,
Nuo kalnų – per silpnos strėnos...
Ką ten veikčiau per naktis?
Kas eilėraščius skaitys?
Mano krašto kalbą moka
Nebent vienas iš milijono.
O juk mūsų tiek mažai,
Pasilikti – negerai...
Pabraidysiu sau po pievą,
Pavasarį skinsiu ievą,
Prisisegsiu prie kasų,
Tokių pat – labai baltų;
Dobilėlis pažiūrėjęs
Raus lyg šiltas pietų vėjas...
Ligi šiol dar jo žiedai
Mirga pievose gražiai.

Komentarų nėra: