2013 m. liepos 18 d., ketvirtadienis

Laimės pasagaTu ant bangos
Kaip gulbė pakelta,
Graži tu ir balta,
Skaistus ir tavo veidas,
O sieloje - šviesa,-
Vaivorykštės varsa
Į tavo būstą nusileido.
Nebūna žemėje,
Nebūna niekada
Mano trobelėje
Taip lygiai balta,
Tik sienos piešiamos
Vaivorykštės spalva,
O žiemą balta, šalta...
Kur ta banga,
Kuri ir iškelia,
Pasupusi nuleidžia
Iš molinės kregždės trobos
Į aslą vien smėliu nubertą?
Aš vasarą kukuoju gegute
Ir vis tarp smilgų
Gegutės ašara,
Siūbuoju tarsi lelija,
O kartais pasigirsta verksmas...
Pasupk mane;
Vanduo – tai apvali
Spalvota laimės pasaga,
Nes virš galvos -
Jau debesėlis baltas...


Komentarų nėra: