2013 m. liepos 12 d., penktadienis

Naujagimiai

Draugų foto

Pirmoji grįžta į laukus
Kuoduota pempė;
Nėra dar net žolės,
Dirvono pūdymas užartas,
O reikia pabaliais,
Kur ant panuovalio,
Kitur žemai,
Kiaušinėlius margus
Jau po šalnų aptūpti
Ir cypsėjimą išgirdus
Kažkur vesti, vesti...
Paskui suvirva debesy
Pilkasis vieversys
Ir arklio pėdoje pritūpęs
Savo sėklą barsto,
Kad jo mažieji skristų,
Kaip margieji sakalai,
Dažniau prie žemės glėbio
Nakčiai prisiglaustų.
O putpelė po krūmų žagarais
Savo krūtinę papuošė,-
Graži ta laimės pasaga,
Kol nepamatė vanagas...
Griežlė nubrido per rugius
Ir pabarė : „ Nedrįsk,
Tik prie vaikučių nesiartink“...
Dabar iš lizdo kyla
Vaikai gandro
Ir jų pulkelis
Vėl naujus debesėlius atranda.
Dangus – aukštai,
Žemė – žemai,-
Visi savus suranda...
Komentarų nėra: