2013 m. liepos 15 d., pirmadienis

Rubikių stotelėEinu, kur jau ėjau,
Ne kartą buvo eita
Ir vėl ne kartą sugrįžau,-
Lyg į tą patį laiką,
Tik su kitais draugais
Ir jų vaikais...
Stotelė buvo daug toliau -
Per žiemos pusnį peršokau,
Pavasario pažliugusiu taku
Į vasarą vėl atėjau,
Nes nesustojo traukinys,
Tik sušvilpė stotelėje
Ir apsigręžė greitai,-
Jis bėgo, nubildėjo
Tarsi į ateitį greičiau...
Pirma daina valtelėje,
Pirmoji meilė
Prisuko mano laikrodį
Ir vis einu,
Kur daugel kartų jau buvau.
Komentarų nėra: