2013 m. liepos 17 d., trečiadienis

Mūsų apylinkėsMūsų apylinkės
Legendomis apvainikuotos,-
Kiekvienas kalnas -
Milžinų pilis,
O ant to kalno
Dar viena kalva,
Kur guli juodbėrio
Ir karžygio galva greta...
Dabar jau krūmais,
Dilgėle apžėlę,
Bet kiek giliau -
Aštriosios ieties smaigalys -
Tai perverta širdis viena,
Prie jo suklupusi motulė,
Jauna seserėlė
Su ašara karšta.
Apjuosia kalną kaip kasa
Mažyčiai upeliukai,-
Jie buvo užtvara
Nuo priešų kažkada,
Patvinę saugojo vaikus,
Kad nebyrėtų dar į juos
Našlaičių ašara...
Mūsų apylinkės -
Tai mūsų protėvių dvasia.


Komentarų nėra: