2011 m. sausio 8 d., šeštadienis

Provokacija?
Tiek metų nuriedėjo-
Šią dieną nuo garsesnio
Bildesio drebu,
Nemėgstu net žaislinių tankų.
Angas visas užšaldyčiau ledu,
Užkimščiau, jei galėčiau,
Rėkiantiems melu
Ir besidrabstantiems purvu,
Prieš gramofonus, gerkles.
Stebiuosi, kaip surinko
Parašus žmonių,
Pasivadinti partija, kas leido,
Kad šmeižtų sąžinę žmonių,
Kurie bėgte į šauksmą pasileido.
Atvėrė žaizdą, kurią tą kartą
Jau ne Mūsų radijas
Ir televizija vis skelbė.
Kaip karštą lavą vėl geriu,
O užsimerkusi regiu -
Šautuvų buožės smogia ant galvų.
Nejau po tankais žemė šaudė?

Komentarų nėra: