2011 m. sausio 12 d., trečiadienis

Praleistas skambutis
Buvo skambutis.
Kaip nepajutau,
Galbūt į praeities
Žvaigždes žiūrėjau?
Tavo akių nepamačiau -
Mūsų sekundės
Upeliukais išsiliejo.
Kur Tavo rankos ?
Delnus bučiavau,
Nakčia prisiglaudžiau
Prie šalto vėjo;
Įsikniaubiau į tylą,
Nešaukiau -
Jam viską pasakiau,
Ką širdyje turėjau...
Ar girdėjai?

Komentarų nėra: