2011 m. sausio 25 d., antradienis

Paskui saulę
Nuo vieno kalno
Nusiritu ant kito
Paskui ryto saulę,
Nors slidinėju ir klumpu,
Bet vis matau :
Dar horizonte-saulė,-
Tarsi mamos ratelis,-
Sukasi ratu.
Laikausi už pušies -
Į jas susigeria ir saulė...
Taip šyla delnas,
Akyse šviesu.
Nusičiupau
Sudžiuvusios šakelės:
Oi oi oi oi -krentu!
Ne veltui prilipau prie žemės -
Joje ir savo pėdsaką randu...

Komentarų nėra: