2011 m. sausio 27 d., ketvirtadienis

Laimingai
Dangaus skliaute
Toks vienišas taškelis
Ir baltas saulėje, šviesus.
Praplaukia debesys,
O jis-tartum paukštelis-
Vis skris ir skris.
Tai laukia žemėje
Tiek daug akelių,
Kada tėvelis ar mama sugrįš.
Laimingo skrydžio,
Prie namų tiesaus takelio
Ir slenksčio,
Kuris nemiega per naktis.

Komentarų nėra: