2011 m. sausio 20 d., ketvirtadienis

Jei lauki
„Žveng žirgelis lankoj,
Juodberėlis lankoj;
Žiūri mano mergužėlė
Pasirėmus langu.“
Oi, ačiū, balta obelėle,
Ačiū, kad manęs tu lauki,
Ateinančios per sodą
Gelsvo smėlio takeliu,
Jurginų puokštę Tau priskinsiu,
Atnešiu šypsnį dovanų.
Oi, ačiū, lauko obelėle,
Ačiū, kad mane prisimeni
Dar tebelauki...
Kaip rūgštų obuolėlį
Iš žalių žolynų žodį Tau imu.
Matai- susiglaudė delnai -
Parnešiu saulę iš laukų,
Jei manęs lauki...
Nieko nesakau, žinai.
Oi, ačiū, miško obelėle,
Tu manęs dar lauki...
Per sniego pūgą pas Tave einu,
O iš pusnyno ievų šaknys šaukia:
-Ateik, ateik greičiau!
Oi, man šalta šalta...

Komentarų nėra: