2011 m. sausio 8 d., šeštadienis

Kraujo puta
Daug metų auga ąžuolai,
Prie jų skuba liepaitės -
Sustoja ranka rankon
Ir seka pasakas senas...
Oi, girios ošia ir jų aidas
Pasklinda po šalis plačias.
Ir girdisi toli
Lyg marių bangų gausmas
Eglužės nerami rauda,
Kad niekas dalgio nepakeltų
Nepasiklausęs, iš kur ataidi
Kerštą skelbianti daina.
Dėkoju ąžuolams, beržams,
Kad nepasidavė ir atsilaikė -
Būtų paskendusi giria
Kraujo klane.

Komentarų nėra: