2020 m. balandžio 7 d., antradienis

Vienadienės eilėsNiekada nesisielojau,
Kad nedainavau sopranu
Pasaulinėse scenose,
Neturėjau smuiko rankose,
Paskui piligrimus nesekiau,
Neplaukiau su Odisėjumi,
Neklausiau sirenų
Ilgesingo balso…
Niekada nesisielojau,
Kad nerašau, kaip rašė
Genialus Donelaitis,
Antanas Baranauskas ar Maironis,
Kuriems nusilenkti lemta, –
Nedailinu strofų,
Savaip žodžius parenku,
Kalbinu ir žvirblį,
Gegute pasivertus metus paskaičiuoju,
Kiek man liko arti…
Niekada nesisielosiu,
Jei mane užmirštų.
Komentarų nėra: