2020 m. balandžio 18 d., šeštadienis

Dainos aidai
Dar niekada nebuvau
Taip arti tavęs,
Nors rankų pirštai nepasiekia,
O mintys – vis šalia,
Lyg paukščiai danguje,
Pro debesėlį praskrenda
Sparnus išskleidę…
Žibutės nužydėjo
Ant kalnelių miškuose,
Užleido vietą plukėms, –
Niekada nebuvo toks pavasaris,
Kad nematyčiau geltonų purienų,
Balutėje akis nuplaučiau,
Greta žodį panardinčiau,
Meilės posmą kartu
Ten priglausčiau…
Dar niekada nebuvo
Mums taip ilgu
Dainų ir šilto žodžio,
Saulutės spindesio ant veido,
Kada prisėdi ant suolelio
Ir niekam nesakai,
Kad pasislinktų…
Ne svetimi mes esam jausmuose,
Savi gyvenimo verpetuose,
Maldoje ir meditacijoje
Pasinėrę minutėlei trumpai
Visada sustingstame.
Komentarų nėra: