2020 m. balandžio 27 d., pirmadienis

Lopšio aidas

Ona Baliukienė

Pasupk kas vakarą, –
Vaikystės svajos nesibaigia,
Pasupk motulės rankomis,
Jos tokios buvo švelnios,
Užmigdo net ir šiandien…
Sūpuok lig ryto,
Lopšys iš kartos
Į kartą perduodamas,
Miega dabar mažyčiai,
Mama juos glosto meiliai…
Užmerk ir man akis,
Paglostyk šiandien galvą,
„Myliu’’, – pasakyk nors tyliai,
Sugrįš jis rytoj aidu.

Tikra poezija

Tave kasdien matau
Vis kuriančią tikrą poeziją,
Su daug citatų iš kitų eilių,
Jos būna švelnios, pakylėtos,
Dažnai su Dievo,
Angelo vardu…
Eini savo keliu
Į tikrą šviesą,
Keli, kad sektų tavimi,
Dar nemačiau daugybėje
Internetinių poetų,
Tokių tvirtų savo žodžiu.

Skiriu Aušrai B.

Komentarų nėra: