2020 m. balandžio 16 d., ketvirtadienis

Naktis
Naktis – tai namo
Minčių paslaptis,
Kirbina langą vėjas,
Jo šalti pirštai
Paglemžė svajonę,
Nusinešė į mišką,
Samana apklojo...
Tu nežinai, ką reiškia,
Kai atsikeli ryte
Ir nerandi šalia savęs
Nė vieno žodžio,
Kuris paguostų širdį,
Pakalbintų maloniai...
Naktis bemiegė – pragaištis,
Sielos liga,
Neišgirsta dejonė,
Taip lauki,
Kad už lango
Nušvistų rytmečio aušra,
Užbaigtų naktį slogią.
Komentarų nėra: