2020 m. balandžio 18 d., šeštadienis

Jausmų sūkuryje
Skrisk per pasaulį,
Nesulaikyk gėrio dainos,
Lūpos ir skirtos
Bučiniui ir meilei,
Nesustok ir kelyje,
Kai pasibaigia kryžkele…
Visada rasiu siaurą taką,
Vedantį pas tave,
Susikibsime už rankų
Ir vėl skambės daina,
Vaikystės ilgesio pilna,
Gėlėmis papuošta,
Kurias nuskynęs
Papuošei mane…
Nusilenkiau, pakėliau,
Dabar – nauja melodija,
Subrendusi daina:
„Myliu tave.’’
Komentarų nėra: