2020 m. balandžio 8 d., trečiadienis

Paspauskime po žodį
Buvo laikai,
Kai užsiimdavo tėvai
Darbais, kurie nelaukia –
Sėti, kulti, kepti duoną,
Vaikučius penėti,
O verpiant, audžiant
Gali ir pasaką pasekti,
Padainuoti dainą,
Kurią kartos vaikai
Per visą amžių…
Dabar – prie stalo,
Susikūprinę visi
Ir mintį audžia:
Vieni – iš knygų,
Kitiems ateina mintys,
Ką mato ir pro langą,
Treti ir klavišus lengvai
Kompiuteryje spaudo…
Nereikia žodžių svetimų,
Mes – Lietuvos vaikai,
Nuo dirvų, pievų ir miškų,
Kaip gyvastis,
Kiekvienas kilę,
Čia užaugę,
Sugrįšime, kaip ir tėvai,
Į mūsų žemę brangią.
Komentarų nėra: