2016 m. kovo 26 d., šeštadienis

Prisimink

(Angelų muziejus)

Meldžiu šiandieną
Savo artimiesiems, belaukiantiems Velykų,
Kad viskas sektųsi,
Ne kančioje gyvenimo prasmė,
Kol žemėje gyvename...
Prašau visiems,
Kad kasdieninės duonos
Užtektų ir tėvams,
Mažiems vaikams
Ir vandens sielai
Dar kiekvieną dieną...
Atleisk ir nuodėmes,
Kurias padarėme netyčia, -
Kas nori būti blogas
Sau ir artimiems,
Gailestingumo pilnos akys
Net ir naktį prašosi
Malonės iš dangaus;
Pakelk suklupusį
Ir prie altoriaus kuo arčiau
Šį vakarą nors pasodink.
Dabar ir visados,
Maldauju, žemiškuose varguose
Mus prisimink ir saugok.Komentarų nėra: