2016 m. kovo 21 d., pirmadienis

Dienos naujienų atgarsiai
Ant suolų sėdi žmonės,
Kai nešalta, ir šnekučiuojasi
Apie sveikatą ir vaikus,
Kiek tolėliau sutupia varnos
Ir jos gal kalbasi,
Tiktai savu dialektu.
Ne ką supranta juodvarniai ir kuosos,
Bet vis prie maisto skrenda
Su jomis kartu.
Kada tyli padangė,
Be vėtrų ir speigų,
Buriuojasi ir taiso plunksnas,
O žmonės dar prisimena karus,
Netgi ir tie, kas gimė ir po jų.
Visai čia pat nutupia šarka
Ir praneša baisius gandus,
Kad žmones neganda aplanko
Pačiu netinkamiausiu net laiku;
Ten sproginėja bombos,
Švilpia kulkos,
Sprogdina ir namus,
Suardo gėrio tiltus tarp žmonių.Komentarų nėra: