2019 m. lapkričio 1 d., penktadienis

Žodžio vykdymas
Su gyvaisiais galima
Pasiginčyti ir tiesą rasti,
Visi esam darę daugelį klaidų,
Mokydamas mokaisi iš jų,
O supratęs ir atsiprašai,
Padėkoji, kad atleido,
Gera būti atlaidžiam šalia kitų…
Paskutinis žodis – testamentas,
Paskutinė jo valia gyviems,
Kad palaidotų gražiai,
Pastovėtų artimi prie karsto,
Laimintų ir paskutinį namą,
Kuriame teks amžinai gyvent…
Su gyvaisiais reikia susitarti,
Kad nebūtų paskui jokių barnių, –
Pasakytas žodis,
Pagarbiai ištartas,
Lyg užvožtas dangtis,
Tiek vinių įkalta,
Kiek gyvenime užsitarnavai
Būdamas gyvas tarp žmonių...
Komentarų nėra: